Store Locations

Reach out now !!

United Arab Emirates

  • Abu Dhabi
  • Dubai
  • Sharjah
Address
Khalidiya mall,
Abudhabi
Phone
+971-547932006
Email
bbzkhalidiyamal[email protected]
Address
Al Raha Mall,
Abu Dhabi
Phone
+971-547932309
Address
Bawabat Al Sharq Mall,
Abu Dhabi
Phone
+971-547932345
Address
Dalma mall,
Abudhabi
Phone
+971-526078518
Address
WTC Mall,
Abu Dhabi
Phone
‎+971-547932169
Address
Ibn Batuta mall
Dubai
Phone
+971-547932235
Address
Deira City Centre
Dubai
Phone
+971-547932245
Address
Al Ghurair Centre,
Dubai
Phone
+971-547932173
Address
The Outlet Village
Dubai
Phone
+971-547932171
Address
Dubai Festival City
Dubai
Phone
+971-547932334
Address
Dubai Hills Mall
Dubai
Phone
+971-526078612
Address
Sharjah City Centre
Sharjah
Phone
+971-547932172
Address
Mega Mall
Sharjah
Phone
+971-547932293
Address
Sahara Mall
Sharjah
Phone
+971-552136747

Kingdom of Saudi Arabia

  • Riyadh
  • Jeddah
  • Dammam
Address
AL Qasr Mall
Riyadh
Phone
+966567301484
Address
Atyaf Mall
Riyadh
Phone
+966542842353
Address
Localizer Mall,
Riyadh
Phone
+966534417033
Address
Aziz Mall,
Jeddah
Phone
+966112170026
Address
Haifa Mall,
Jeddah
Phone
+966509353668
Address
Dareen Mall
Dammam
Phone
+966542842837
Address
Al Kifah Plaza - Khobar
Dammam
Phone
+966544251981

Kuwait

  • Kuwait
Address
Tunisia St, Hawally
Kuwait
Phone
+96596968978
Address
Al Rai, Ghazali St
Kuwait
Phone
+96565542569
Address
Al Kout Mall
Kuwait
Phone
+96596737641
Address
Boulevard Mall
Kuwait
Phone
+96565986444
Address
Sulaiyel Al-Jahra
Kuwait
Phone
+96594459461

Qatar

  • Qatar
Address
Gulf Mall
Qatar
Phone
+97466954831
Address
Ezdan Mall
Qatar
Phone
+97466753181
Address
Place Vendome
Lusail, Qatar
Phone
+97455572629

Oman

  • Oman
Address
Mall Of Oman
Oman
Phone
+96872442509
Address
Muscat City Centre
Oman
Phone
+96872337028

Bahrain

  • Bahrain
Address
Al Seef Mall
Bahrain
Phone
+973-33532226

© 2022 BBZ. All rights reserved.